Sinus elab
TALENT.
Too ta kooli!Eesti haridus koos Eesti õpetajatega kuulub maailma tippu.

Kui ka Sina tahad anda oma panuse homse Eesti loomisse, siis too oma talent kooli ja tule õpetajaks!

11 põhjust, miks õppida õpetajaks

 1. See on elu SUURIM VÄLJAKUTSE, sest vaid õpetaja on korraga juht ja spetsialist, psühholoog ning eestvedaja, visionäär ja detailimeister
 2. Lood homse Eesti
 3. Muudad ja kujundad elusid
 4. Elukestev areng ja karjäär
 5. Paindlik, inspireeriv ja huvitav töö laste ja noortega
 6. Lõppematud karjäärivõimalused
 1. Koolide omanäolisus võimaldab leida just Sulle sobiva töökoha.
 2. Targad sõbrad kogu eluks
 3. Õpetaja oskused ja teadmised võimaldavad teha igasugust tööd ning olla edukas mistahes valdkonnas
 4. Võimalik kasvada meisterõpetajaks
 5. Õpetajana on Sul suvevaheaeg ka täiskasvanuna
Kui leiad iseenda jaoks siit kasvõi 3 põhjust, mis Sind kõnetavad, siis tasub kindlasti õpetajaametiga lähemat tutvust teha!

Parima ettevalmistuse Sulle sobivas kooliastmes töötamiseks saad ülikoolidest. Klõpsa logol ja tutvu, kuidas õppida õpetajaks:

Tartu Ülikool
Tartu Ülikoolis on teaduspõhine ja praktiline õpe ning maailmatasemel õppejõud. Siin kohtud inspireerivate õpingukaaslastega ja lood tugevad sõprussidemed kogu eluks. Paljudel erialadel saad õppida töö kõrvalt, vabaaineid saad valida üle kogu ülikooli.
Esita dokumendid siin
Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikoolis saab õpetajaks õppimist alustada juba bakalaureusetasemel ning omandada õpetaja kutse magistriõpingutega. Meil on paindlikud õppetingimused, mis võimaldavad õpingute kõrvalt ka töötada ning arvestada õpingute kujundamisel just sinu tausta. Tutvu Tallinna Ülikooli haridusalaste õppekavadega siin: https://www.tlu.ee/opiopetajaks. Vihje: Kui alles alustad ülikooliõpinguid ning soovid end siduda haridusvaldkonnaga, kuid ei ole päris kindel, mis rollis ja kuidas täpsemalt, siis võib sulle sobida pedagoogika õppekava (https://www.tlu.ee/hti/pedagoogika.). Juba töötavale inimesele võib hästi sobida eriti paindlike võimalustega mitme aine õpetaja õppekava (https://www.tlu.ee/hti/mitme-aine-opetaja. Tule pane ennast proovile ja saa endale maailma kõige vingem amet, mis päriselt ka midagi muudab!
Esita dokumendid siin

Koolieluga tutvumiseks võta ühendust lähima kooliga siin ja lepi kokku töövarjuks olemise ajas.

Õpetajakogemust on Sul võimalik hankida ka järgmistes programmides:

Programm NOORED KOOLI
Sul on võimalik kahe aasta jooksul omandada õpetajaks olemise põhitõed ja asuda juba esimesest kuust praktikale Sulle sobivasse kooli.

Vaata lähemalt:: https://www.nooredkooli.ee/


ASENDUSÕPETAJATE programm
Tule asendusõpetajaks üheks tunniks, üheks päevaks või terveks nädalaks. Asendusõpetajana asendad Sa tegevõpetajat, kes on haigestunud või viibib näiteks õppepuhkuse tõttu koolitööst eemal. Asendusõpetajana saad kogemuse, kuidas on õpetada Sinu valitud õppeainet või õppeaineid. Sul on võimalik end proovile panna erinevate klasside ees ja tutvuda erinevate koolidega.
Kandideerima ootame inimesi, kellel on kõrgharidus ja lisaks kogemus töötamisel noortega või kogemus inimeste juhtimisel.  Asendusõpetaja töö on tasustatud.

Vaata lähemalt: https://www.asendusopetaja.ee/
Programm TAGASI KOOLI
Tule anna üks külalistund. Külalistunni saad teha just sellel teemal, milles tunned end kõige kindlamalt. Sa saad õpetada teadmisi või oskusi, mida oled õppinud oma elus, töös või hobide kaudu. Külalistunni kokkuleppimiseks lisa oma kontaktandmed Tagasi Kooli infobaasi, et õpetajad saaksid Sinuga ühendust võtta, või kirjuta kasvõi kohe oma kooli õpetajale ja paku külalistund välja.

Vaata lähemalt: https://tagasikooli.ee/


Edumus
Tule õpeta ühele klassile ühe õppeaasta vältel ühte ainet. Edumus on suurepärane viis haridusse panustamiseks loobumata oma praegusest elustiilist, sest keskmiselt annavad Edumuse õpetajad kaks kontakttundi nädalas. Edumus on äge kogukond erinevate valdkondade spetsialiste, kes tahavad ise õppida kui ka noori inspireerida. Programm algab eelkoolitusega ning õppeaasta vältel toimuvate jätkukoolitustega tagame, et kõik Edumuse õpetajad saaks parima võimaliku õpetamiskogemuse.

Edumuse õpetajatele mõeldud leht: https://www.edumus.org/opetajale

Milline on õpetajate roll ühiskonnas?

„Heale õpetajale meeldib endale ÕPPIDA! Olles õpetaja Tallinna Teeninduskoolis, tunnetan, et õpetaja mõjutab oma tööga laiemalt võttes kogu ühiskonda. Mõelge, kui suure missiooniga töö see tegelikult on! Läbi iseenda isiku väestab õpetaja inimesi ja aitab neil leida iseennast, parimal kujul. Ma ei tea teist ametit, mille ülesanne ja emotsionaalne tasu oleks võrreldav.“
Ilona Säälik,
Tallinna Teeninduskooli soome keele õpetaja
Õpetaja.eu
Õpetaja.eu
Õpetajatel on Eesti riigis kanda üks tähtsamaid missioone – luua homne ja veel parem Eesti. Õpetaja roll ühiskonnas on seega oluliselt suurem, kui ainult teatud õppeaine interpreteerimine ja edasiandmine õpilastele. Homne Eesti sünnib läbi igapäevase töö noortega, suunates nende arengut nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt. Õpetaja on ka lähedane usaldusisik, kellel on võime läbi enda väärtushinnangute, teadmiste ja isiksuse anda õpilastele määrav arengutõuge.
Reesi Kuslap,
Viimsi Gümnaasiumi õpetaja
Õpetajatöö on täis ELU! Iga päev on erinev, iga inimene on erinev. Õpetajaamet koosneb tegelikult vähemalt 27 erinevast ametist. Mis on õpetaja roll ühiskonnas? Õpetaja on nagu valgustaja, kelle abil noor inimene jõuab iseendani. Me kõik sünnime andekate, tarkade ja töökatena. Õpetaja ülesanne on aidata igal isiksusel üles leida tema andekus, tarkus ja töökus.
Kätlin Kallas,
Loova tuleviku kooli klassiõpetaja
Õpetaja.eu
Õpetaja.eu
Õpetajatöö on mõtlemise kvaliteedimärk, mis nõuab suurt intellektuaalset võimekust, positiivseid isikuomadusi, emotsionaalset intelligentsust ja mitmeid teisi omadusi. Kaasaegsed õppemetoodikad ja kaasaegne kool väärtustavad oluliselt emotsionaalselt tasakaalukat ja tervet õpikeskkonda, mis arvestab õpilase isiksust ja erisusi. Õpetaja peab olema positiivne suunanäitaja, inspireerija ja motiveerija, andes sellega tõuke õpilase edasipürgiva mina väljakujunemiseks. Siinkohal ei ole 100% õppeedukus eesmärk omaette, vaid hoopis see, et õpilastes kujuneks välja minapilt, usk iseendasse ja oma võimetesse, arusaamine maailmast, oskus valida oma tee ning oskus olla oma valikutes õnnelik.
Eerik Säre,
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja
Õpetaja annab edasi elutähtsaid oskusi. Fatalismi kaldudes võiks öelda, et kui poleks õpetajaid, siis poleks olemas ka maailma niisugusel kujul, nagu seda täna teame. Õpetaja on psühholoogi teadmistega treenerist näitleja, kes laval oma publikut jõustab. Publik peab läbi õpetaja isiku omandama oskused ELUKS. Suurim tänu on tänulikud lapsevanemad, kes siiralt väärtustavad õpetaja panust ning näevad kogevad seda, kuidas nende lapsed samm-sammult targemaks, iseteadlikumaks ja mõtestatumaks muutuvad.
Juhan Kolk,
Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja
Õpetaja.eu

Õpetajakutse taotlemine ja kutsestandardid

Ühiskondlikud muutused, õppijakesksus, orienteeritus elukestvale õppele ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa tänase ning tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetajal ja kutseõpetajal on võimalik oma pädevust ning isiklikku ametialast arengut võrrelda kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusega.

Kutsestandardid on koostatud õpetajate, koolijuhtide, ülikoolide, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoja ning teiste partnerite koostöös ning neis on kirjeldatud edukaks õpetajatööks vajalikku pädevust. Nii õpetajate esma- kui täiendusõppe õppekavad tuginevad kutsestandarditele. Kutse taotlemine võimaldab õpetajal analüüsida oma tööd ja professionaalset arengut, väärtustades sellega olemasolevat kompetentsust, andes väärtuslikku tagasisidet koolitusvajaduse väljaselgitamiseks ning olles abiks edasise arengu ja karjääri planeerimisel.

Kutsestandardid on kinnitanud Hariduse Kutsenõukogu. Õpetaja kutse andjaks on Eesti Õpetajate Liit, kutseõpetaja kutse andjaks Tallinna Ülikool.

Tutvu infoga ka siin.

Kutsetasemed
Õpetaja, tase 6
Õpetaja, tase 7
Vanemõpetaja, tase 7
Meisterõpetaja, tase 8

Kas Sinus elab MULTITALENT? Täida TEST ja saa teada.

Kuidas edasi?

Lisaks enda karjääriteele kujundab õpetaja ka noore inimese tulevikku ja homset Eesti ühiskonda tervikuna.

Õpetaja võib olla suurepärane meeskonnajuht, oma valdkonna spetsialist, haridusvaldkonna kõneisik ja ühiskonna arvamusliider. Ta võib oma oskustele ja teadmistele tuginedes toetada kolleegide arengut ning olla juhirollis ka muudes valdkondades. Õpetajaks olemine on seega mitmete valikutega rikas teekond.

Kui ka Sina tahad anda oma panuse homse Eesti loomisse, siis too oma talent kooli ja tule õpetajaks

Rohkem infot aivi.jurgenson@hm.ee.

Esita dokumendid siin

Õpetaja.eu

Jaak-Albert Metsoja, Tartu rahvusvahelise kooli õpetaja