10 põhjust, miks õppida õpetajaks

  1. Lood homse Eesti
  2. Muudad ja kujundad elusid
  3. Elukestev areng ja karjäär
  4. Inspireeriv ja huvitav töö laste ning noortega
  5. Koolide omanäolisus võimaldab leida just Sulle sobiva töökoha
  6. Paindlik ja mitmekülgne töö
  7. Intelligentsed kolleegid ja sõbrad kogu eluks
  1. Õpetaja oskuste ja kogemuste pagas võimaldab Sul soovi korral teha õpetajatööst paus ja kogeda teisi ameteid, et seejärel taas õpetamisele pühenduda
  2. Võimalik kasvada meisterõpetajaks
  3. Õpetajana on Sul suvevaheaeg ka täiskasvanuna
Kui leiad iseenda jaoks siit kasvõi 3 põhjust, mis Sind kõnetavad, siis tasub kindlasti õpetajaametiga lähemat tutvust teha!

Millest õpetajaks saamisel alustada?

Mulle võiks sobida töö:

Lasteaiaõpetaja Koolieelses lasteasutuses
KlassiõpetajaGümnaasiumis
AineõpetajaPõhikoolis
KutseõpetajaKutseõppeasutuses

Klõpsa logol ja tutvu, kuidas õppida õpetajaks:

Tartu Ülikool
Tallinna Ülikool

Proovi õpetajaametit, milles aitavad Sind erinevad programmid

Selleks, et teada saada, kuidas töö koolis käib võta ühendust lähima kooliga
siin ja lepi kokku töövarjuks olemise ajas.
Programm NOORED KOOLI
Sul on võimalik kaheaastase arenguprogrammi jooksul arendada nii enda õpetamise kui eestvedamise kompetentse, ühendades õppimist ja õpetamist.
Vaata lähemalt: https://www.nooredkooli.ee/


ASENDUSÕPETAJATE programm
Tule asendusõpetajaks üheks tunniks, üheks päevaks või terveks nädalaks. Asendusõpetajana asendad Sa tegevõpetajat, kes on haigestunud või viibib näiteks õppepuhkuse tõttu koolitööst eemal. Asendusõpetajana saad kogemuse, kuidas on õpetada Sinu valitud õppeainet või õppeaineid. Sul on võimalik end proovile panna erinevate klasside ees ja tutvuda erinevate koolidega.  Kandideerima ootame inimesi, kellel on kõrgharidus ja lisaks kogemus töötamisel noortega või kogemus inimeste juhtimisel.  Asendusõpetaja töö on tasustatud. 
Vaata lähemalt: https://www.asendusopetaja.ee/
Programm TAGASI KOOLI
Tule anna üks külalistund. Külalistund annab võimaluse teha koolitund just sellel teemal, milles tunned end kõige kindlamalt. Sa saad õpetada teadmisi või oskusi, mida oled õppinud oma elus, töös või hobide kaudu. Külalistunni kokkuleppimiseks lisa oma kontaktandmed Tagasi Kooli infobaasi, et õpetajad saaksid Sinuga ühendust võtta või kirjuta kasvõi kohe oma kooli õpetajale ja paku külalistund välja.
Vaata lähemalt: https://tagasikooli.ee/


Edumus
Tule õpeta ühele klassile ühe õppeaasta vältel ühte ainet. Edumus on suurepärane viis haridusse panustamiseks loobumata oma praegusest elustiilist, sest keskmiselt annavad Edumuse õpetajad kaks kontakttundi nädalas. Edumus on äge kogukond erinevate valdkondade spetsialiste, kes tahavad ise õppida kui ka noori inspireerida. Programm algab eelkoolitusega ning õppeaasta vältel toimuvate jätkukoolitustega tagame, et kõik Edumuse õpetajad saaks parima võimaliku õpetamiskogemuse.
Edumuse õpetajatele mõeldud leht: https://www.edumus.org/opetajale

Milline on õpetajate roll ühiskonnas?

Õpetajatel on Eesti riigis kanda üks tähtsamaid missioone – luua homne ja veel parem Eesti.
Õpetaja roll ühiskonnas on seega oluliselt suurem, kui ainult teatud õppeaine interpreteerimine ja edasiandmine õpilastele. Homne Eesti sünnib läbi igapäevase töö noortega, suunates nende arengut nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt. Õpetaja on ka lähedane usaldusisik, kellel on võime läbi enda väärtushinnangute, teadmiste ja isiksuse anda õpilastele määrav arengutõuge.

Reesi Kuslap, Viimsi Gümnaasiumi õpetaja
Õpetaja.eu
Õpetaja.eu
Õpetajatöö on mõtlemise kvaliteedimärk, mis nõuab kõrget intellektuaalset võimekust, positiivseid isikuomadusi, emotsionaalset intelligentsust ja mitmeid teisi omadusi. Kaasaegsed õppemetoodikad ja kaasaegne kool väärtustavad oluliselt emotsionaalselt tasakaalukat ja tervet õpikeskkonda, mis arvestab õpilase isiksust ja erisusi. Õpetaja peab olema positiivne suunanäitaja, inspireerija ja motiveerija, andes sellega tõuke õpilase edasipürgiva mina väljakujunemiseks. Siinkohal ei ole 100%-line õppeedukus eesmärk omaette, vaid hoopis see, et õpilastes kujuneks välja minapilt, usk iseendasse ja oma võimetesse, arusaamine maailmast, oskus valida oma tee ning oskus olla oma valikutes õnnelik.

Eerik Säre, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja

Õpetajakutse taotlemine ja kutsestandardid

Pidevad muutused ühiskonnas, õppijakesksus, orienteeritus elukestvale õppele ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa tänase ning tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetajal ja kutseõpetajal on võimalik oma pädevusi ning isiklikku ametialast arengut võrrelda kutsestandardites kirjeldatud kompetentsidega.

Kutsestandardid on koostatud õpetajate, koolijuhtide, ülikoolide, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoja ning teiste partnerite koostöös ning neis on kirjeldatud edukaks õpetajatööks vajalikke kompetentse. Nii õpetajate esma- kui täiendusõppe õppekavad tuginevad kutsestandarditele. Kutse taotlemine võimaldab õpetajal analüüsida oma tööd ning professionaalset arengut, väärtustades sellega olemasolevat kompetentsust, andes väärtuslikku tagasisidet koolitusvajaduse väljaselgitamiseks ning olles abiks edasise arengu ja karjääri planeerimisel.

Kutsestandardid on kinnitanud Hariduse Kutsenõukogu. Õpetaja kutse andjaks on Eesti Õpetajate Liit, kutseõpetaja kutse andjaks Tallinna Ülikool.

Tutvu infoga ka siin.

Kutsetasemed
Õpetaja, tase 6
Õpetaja, tase 7
Vanemõpetaja, tase 7
Meisterõpetaja, tase 8

Kuidas edasi?

Lisaks enda karjääriteele kujundab õpetaja ka noore inimese tulevikku ja homset Eesti ühiskonda tervikuna.

Õpetaja võib olla suurepärane meeskonna juht, oma valdkonna spetsialist, haridusvaldkonna kõneisik ja ühiskonna arvamusliider. Ta võib oma oskustele ja teadmistele tuginedes toetada kolleegide arengut ja olla juhirollis ka muudes valdkondades. Õpetajaks olemine on seega mitmete valikutega rikas teekond.

Kui ka Sina tahad anda oma panuse homse Eesti loomisse, siis too oma talent kooli ja tule õpetajaks!

Rohkem infot aivi.jurgenson@hm.ee.

Õpetaja.eu

Jaak-Albert Metsoja, Tabivere põhikooli õpetaja